Καραντζή Ισμήνη (αρ. μητρώου: 280)


Διεύθυνση:

Πόλη: Πάτρα
Τ.Κ.: 26442
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6970251230
Email: is.karantzi@gmail.com
Ιστοσελίδα: http://www.scoop.it/u/remokens
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γερμανική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική, Γερμανική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Βιομηχανία και τεχνολογία
Τεχνολογία Πληροφορικής
Ιατρική και φαρμακευτική
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης

Μεταπτυχιακό στην Επιστήμη της Μετάφρασης

Λογισμικό μετάφρασης:

EZTitles
Memsource
SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
SDL Trados Studio 2017

Επιστροφή

Karantzi Ismini (registration number: 280)


Διεύθυνση:

City: Patra
Postal Code: 26442
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6970251230
Email: is.karantzi@gmail.com
Website: http://www.scoop.it/u/remokens
Translation Languages:

Source Languages: English, German, Greek.

Target Languages: Greek, English, German.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Media and the Arts
Industry and Technology in General
Information Technology
Medicine and Pharmacy
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance
Sports, Recreation and Tourism
Marketing

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University

Master's Degree in Translation Science, DFLTI, Ionian University

CAT Software:

EZTitles
Memsource
SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
SDL Trados Studio 2017

Επιστροφή
Go to Top