Σωτηροπούλου Ανδρομάχη (αρ. μητρώου: 282)


Διεύθυνση:

Οδός: Παγκάλου
Αριθμός: 5
Πόλη: Ίλιον
Τ.Κ.: 13122
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6974155159
Email: machi.sotiropoulou@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γερμανική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτική
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2011

Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 2004

Λογισμικό μετάφρασης:

SDL Trados Studio 2017

Επιστροφή

Sotiropoulou Andromachi (registration number: 282)


Διεύθυνση:

Street: Pagkalou
Number: 5
City: Ilion
Postal Code: 13122
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6974155159
Email: machi.sotiropoulou@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, German.

Target Languages: Greek.


Specialisations:

Politics
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2011

Degree in English Language and Literature, National and Kapodistrian University of Athens, 2004

CAT Software:

SDL Trados Studio 2017

Επιστροφή
Go to Top