Παπαδόπουλος Παναγιώτης (αρ. μητρώου: 283)


Διεύθυνση:

Οδός: Νικάνωρος
Αριθμός: 34
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Τ.Κ.: 54250
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6972528805
Email: panpapgs@yahoo.gr
Ιστοσελίδα: https://www.panos-hey-translations.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ελληνική, Ρωσική, Τουρκική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Ελληνική.

Γλώσσες εργασίας διερμηνείας:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Ελληνική.

1. Οκτώβριος 2014-Μάιος 2015: 476 Τάγμα Ηλεκτρονικού Πολέμου: Μεταφραστής τουρκικών ραδιοακροάσεων προς τα ελληνικά (στο πλαίσιο της στρατιωτικής θητείας) 2. Ιούλιος-Αύγουστος 2014: Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία: Πρακτική άσκηση ως μεταφραστής δελτίων τύπου και άρθρων από αγγλικά/γαλλικά προς ελληνικά 3. Νοέμβριος 2013-Ιανουάριος 2014: SOPREMA GROUP: Μεταφραστής τεχνικών οδηγιών θερμομόνωσης και υγρομόνωσης από αγγλικά προς τουρκικά 4. Νοέμβριος 2013-Ιανουάριος 2014: CISV GREECE: Μεταφραστής εσωτερικών κανόνων λειτουργίας και πρόληψης κινδύνων από αγγλικά προς ελληνικά 5. Ιούνιος 2011-Σεπτέμβριος 2012: Hiphop.gr: Μεταφραστής άρθρων από αγγλικά προς ελληνικά. Θεματολογία: Μουσική βιομηχανία και δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας 6. Παροχή διερμηνείας στα εξής συνέδρια: Από την παραδοσιακή στη συνεργατική μάθηση: Τεχνολογικά ενισχυμένη εκπαίδευση διερμηνέων, 2η Ευρωμεσογειακή Συνάντηση «Η Οικονομία των Εργαζομένων», Έγκλημα και Κρίση: Γραφές και μεταγραφές της σύγχρονης αστυνομικής λογοτεχνίας, Γλωσσικά επαγγέλματα και Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, Διεπιστημονικό Συνέδριο «Χώροι του παιδιού, ή χώροι για το παιδί;», 4ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 7. Διερμηνεία για το ραδιόφωνο: Παροχή διερμηνείας στο ραδιοφωνικό σταθμό 95,8 για συνέντευξη με το Γάλλο συγγραφέα Πασκάλ Μπρυκνέρ, στο πλαίσιο της 14ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης.

Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Πολιτική
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ., Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2014

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διερμηνεία, ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2017

Λογισμικό μετάφρασης:

SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015

Επιστροφή

Papadopoulos Panagiotis (registration number: 283)


Διεύθυνση:

Street: Nikanoros Str.
Number: 34
City: Thessaloniki
Postal Code: 54250
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6972528805
Email: panpapgs@yahoo.gr
Website: https://www.panos-hey-translations.com
Translation Languages:

Source Languages: English, French, Greek, Russian, Turkish.

Target Languages: English, Greek.

Interpreting Languages:

Source Languages: English, French, Greek.

Target Languages: English, Greek.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Politics
Economics, Commerce, Finance
Marketing

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2014

Master's Degree in Interpreting, Joint Postgraduate Studies programme (J.P.P.S.) “Conference Interpreting and Translation”, Aristotle University, 2017

CAT Software:

SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015

Επιστροφή
Go to Top