Καρύδη Θωμαΐς (αρ. μητρώου: 284)


Διεύθυνση:

Πόλη: Κέρκυρα
Τ.Κ.: 49100
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6986920572
Email: thomais.karydi@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γερμανική, Ελληνική, Ισπανική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Γερμανική, Ελληνική, Ισπανική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Πολιτική
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Θέματα περιβάλλοντος
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός
Λογοτεχνία
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2013

Λογισμικό μετάφρασης:

SDL Trados Studio 2017

Επιστροφή

Karydi Thomais (registration number: 284)


Διεύθυνση:

City: Corfu
Postal Code: 49100
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6986920572
Email: thomais.karydi@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, German, Greek, Spanish.

Target Languages: English, German, Greek, Spanish.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Media and the Arts
Politics
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance
Environmental Matters
Sports, Recreation and Tourism
Literature
Marketing

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2013

CAT Software:

SDL Trados Studio 2017

Επιστροφή
Go to Top