Μπαλέσιας Σπύρος (αρ. μητρώου: 285)


Διεύθυνση:

Πόλη: Πρέβεζα
Τ.Κ.: 48100
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 6971749463
Κινητό:
Email: info@e-certtranslations.com
Ιστοσελίδα: https://e-certtranslations.com/
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γερμανική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Ελληνική, Γερμανική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Πολιτική
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Λογισμικό μετάφρασης:

Across
MemoQ
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDL Trados Studio 2017
SmartCat
Subtitle Workshop
MateCat
Lilt
SDL Trados Studio 2019

Επιστροφή

Balesias Spyros (registration number: 285)


Διεύθυνση:

City: Preveza
Postal Code: 48100
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 6971749463
Mobile:
Email: info@e-certtranslations.com
Website: https://e-certtranslations.com/
Translation Languages:

Source Languages: English, German, Greek.

Target Languages: English, Greek, German.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Politics
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance
Marketing

Degrees:

CAT Software:

Across
MemoQ
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDL Trados Studio 2017
SmartCat
Subtitle Workshop
MateCat
Lilt
SDL Trados Studio 2019

Επιστροφή
Go to Top