Μπαλέσιας Σπύρος (αρ. μητρώου: 285)


Διεύθυνση:

Πόλη: Μαρούσι
Τ.Κ.: 15125
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 6934516172
Κινητό:
Email: info@e-certtranslations.com
Ιστοσελίδα: https://e-certtranslations.com/
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γερμανική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Ελληνική, Γερμανική.


Εξειδικεύσεις:

Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, ΤΞΓΜΔ, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2016

Μεταπτυχιακό στην Επιστήμη της Μετάφρασης, ΤΞΓΜΔ, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2020

Μεταπτυχιακό στην Επιχειρηματικότητα & την Καινοτομία, Oxford Brookes University (σε συνεργασία με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο Αθηνών), 2021

Λογισμικό μετάφρασης:

Across
MemoQ
SmartCat
Subtitle Workshop
MateCat
Lilt
SDL Trados Studio 2019
SDL Trados Studio 2021
Xbench

Επιστροφή

Balesias Spyros (registration number: 285)


Διεύθυνση:

City: Marousi
Postal Code: 15125
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 6934516172
Mobile:
Email: info@e-certtranslations.com
Website: https://e-certtranslations.com/
Translation Languages:

Source Languages: English, German, Greek.

Target Languages: English, Greek, German.


Specialisations:

Humanities and Social Sciences
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance
Sports, Recreation and Tourism
Marketing

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2016

MA in Translation Science, DFLTI, Ionian University, 2020

MSc in Entrepreneurship & Innovation, Oxford Brookes University (in collaboration with the Athens Metropolitan College), 2021

CAT Software:

Across
MemoQ
SmartCat
Subtitle Workshop
MateCat
Lilt
SDL Trados Studio 2019
SDL Trados Studio 2021
Xbench

Επιστροφή
Go to Top