Κοψαχείλη Ελένη (αρ. μητρώου: 288)


Διεύθυνση:

Πόλη: Θεσσαλονίκη
Τ.Κ.:
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6977810277
Email: lenakps@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Ελληνική, Γερμανική, Σερβική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Ελληνική.

Γλώσσες εργασίας διερμηνείας:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Ελληνική, Γερμανική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική, Γερμανική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Βιομηχανία και τεχνολογία
Ιατρική και φαρμακευτική
Φυσικές επιστήμες
Θέματα περιβάλλοντος
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός
Λογοτεχνία
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2015

Πτυχίο Διερμηνείας, Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2020

Μεταπτυχιακό "Επιστήμη της Μετάφρασης", Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2017

Λογισμικό μετάφρασης:

MemoQ
Memsource
SDL Trados Studio 2017
MateCat

Επιστροφή

Kopsacheili Eleni (registration number: 288)


Διεύθυνση:

City: Thessaloniki
Postal Code:
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6977810277
Email: lenakps@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, Greek, German, Serbian.

Target Languages: English, Greek.

Interpreting Languages:

Source Languages: English, Greek, German.

Target Languages: Greek, English, German.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Industry and Technology in General
Medicine and Pharmacy
Natural Sciences
Environmental Matters
Sports, Recreation and Tourism
Literature
Marketing

Degrees:

Degree in Translation, Department of Foreign Languages, Translation and Interpreting, Ionian University, 2015

Degree in Interpetation, Department of Foreign Languages, Translation and Interpreting, Ionian University, 2020

Master in the Science of Translation, Department of Foreign Languages, Translation and Interpreting, Ionian University, 2017

CAT Software:

MemoQ
Memsource
SDL Trados Studio 2017
MateCat

Επιστροφή
Go to Top