Γενιτζές Ιωάννης (αρ. μητρώου: 292)


Διεύθυνση:

Οδός: Αν. Θράκης
Αριθμός: 47
Πόλη: Ξάνθη
Τ.Κ.: 67100
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6986230086
Email: ioannis.genitzes@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ιταλική, Ισπανική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική.


Εξειδικεύσεις:

Βιομηχανία και τεχνολογία
Πολιτική
Νόμοι και διοίκηση
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2016

Πτυχίο Νομικής , 2011

Λογισμικό μετάφρασης:

Memsource
SDL Trados Studio 2017
XTM

Επιστροφή

Genitzes Ioannis (registration number: 292)


Διεύθυνση:

Street: An. Thrakis
Number: 47
City: Xanthi
Postal Code: 67100
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6986230086
Email: ioannis.genitzes@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, French, Italian, Spanish, Greek.

Target Languages: Greek, English.


Specialisations:

Industry and Technology in General
Politics
Law and Administration
Marketing

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2016

Degree in Law, Aristotle University, 2011

CAT Software:

Memsource
SDL Trados Studio 2017
XTM

Επιστροφή
Go to Top