Φέλερη Θεοδώρα (αρ. μητρώου: 293)


Διεύθυνση:

Πόλη:
Τ.Κ.:
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6978084054
Email: thfeleri@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γερμανική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική.


Εξειδικεύσεις:

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2014

Λογισμικό μετάφρασης:

Επιστροφή

Feleri Theodora (registration number: 293)


Διεύθυνση:

City:
Postal Code:
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6978084054
Email: thfeleri@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, German.

Target Languages: Greek.


Specialisations:

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2014

CAT Software:

Επιστροφή
Go to Top