Αποστολάκη Έλενα (αρ. μητρώου: 294)


Διεύθυνση:

Οδός: Μελετίου Πηγά
Αριθμός: 47
Πόλη: Ηράκλειο Κρήτης
Τ.Κ.: 71306
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 306979362006
Email: aposelena@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γερμανική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Βιομηχανία και τεχνολογία
Πολιτική
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2011

Λογισμικό μετάφρασης:

Across
MemoQ
Memsource
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
Transit
Transit + Termstar
Transit NXT
Translation Workspace
XTM

Επιστροφή

Apostolaki Elena (registration number: 294)


Διεύθυνση:

Street: Meletiou Piga
Number: 47
City: Heraklion, Crete
Postal Code: 71306
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 306979362006
Email: aposelena@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, German, Greek.

Target Languages: Greek.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Media and the Arts
Industry and Technology in General
Politics
Economics, Commerce, Finance

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2011

CAT Software:

Across
MemoQ
Memsource
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
Transit
Transit + Termstar
Transit NXT
Translation Workspace
XTM

Επιστροφή
Go to Top