Γρηγοροπούλου Αργυρώ - Ίριδα (αρ. μητρώου: 295)


Διεύθυνση:

Οδός: Παναχαϊκού
Αριθμός: 67
Πόλη: Πάτρα
Τ.Κ.: 26224
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2610312442
Κινητό: 6936119473
Email: info@polyglotto.com
Ιστοσελίδα: http://www.polyglotto.com/
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική.


Εξειδικεύσεις:

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2005

Λογισμικό μετάφρασης:

Επιστροφή

Grigoropoulou Argyro - Irida (registration number: 295)


Διεύθυνση:

Street: Panachaikou
Number: 67
City: Patra
Postal Code: 26224
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 2610312442
Mobile: 6936119473
Email: info@polyglotto.com
Website: http://www.polyglotto.com/
Translation Languages:

Source Languages: English, French.

Target Languages: Greek.


Specialisations:

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2005

CAT Software:

Επιστροφή
Go to Top