Καρανάτσιου Μαρία (αρ. μητρώου: 296)


Διεύθυνση:

Οδός: Μαλακούση
Αριθμός: 4
Πόλη: Βέροια
Τ.Κ.: 59132
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6985916230
Email: mariakaranatsiou@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική.


Εξειδικεύσεις:

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2005

Λογισμικό μετάφρασης:

Επιστροφή

Karanatsiou Maria (registration number: 296)


Διεύθυνση:

Street: Malakousi
Number: 4
City: Veroia
Postal Code: 59132
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6985916230
Email: mariakaranatsiou@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, French.

Target Languages: Greek.


Specialisations:

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2005

CAT Software:

Επιστροφή
Go to Top