Μούκας Παναγιώτης (αρ. μητρώου: 298)


Διεύθυνση:

Οδός: Γρ. Ξενόπουλου
Αριθμός: 16
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Τ.Κ.: 54645
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6947697020
Email: panagiotis_moukas@hotmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ισπανική, Τουρκική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική.

Γλώσσες εργασίας διερμηνείας:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γερμανική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Θέματα περιβάλλοντος
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός
Λογοτεχνία
Μάρκετινγκ
Υποτιτλισμός

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2009

Μεταπτυχιακό δίπλωμα διερμηνείας, 2013

Λογισμικό μετάφρασης:

MemoQ
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015

Επιστροφή

Moukas Panagiotis (registration number: 298)


Διεύθυνση:

Street: Gr. Xenopoulou
Number: 16
City: Thessaloniki
Postal Code: 54645
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6947697020
Email: panagiotis_moukas@hotmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, French, German, Spanish, Turkish.

Target Languages: Greek, English.

Interpreting Languages:

Source Languages: English, German.

Target Languages: Greek, English.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Media and the Arts
Environmental Matters
Sports, Recreation and Tourism
Literature
Marketing
Subtitling

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2009

MA in Conference interpreting, Joint Postgraduate Studies programme “Conference Interpreting and Translation”, Aristotle University of Thessaloniki, 2013

CAT Software:

MemoQ
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015

Επιστροφή
Go to Top