Χρυσανθόπουλος Αθανάσιος (αρ. μητρώου: 299)


Διεύθυνση:

Οδός: Μαντώ Μαυρογένους
Αριθμός: 8
Πόλη: Κερατσίνι
Τ.Κ.: 18757
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6980259146
Email: thanoschrysan@hotmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ισπανική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Πολιτική
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Λογοτεχνία
Υποτιτλισμός
Θέατρο

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2016

Μεταπτυχιακό στην Επιστήμη της Μετάφρασης, 2018

Λογισμικό μετάφρασης:

MateCat
Aegisub

Επιστροφή

Chrysanthopoulos Athanasios (registration number: 299)


Διεύθυνση:

Street: Manto Mavrogenous
Number: 8
City: Keratsini
Postal Code: 18757
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6980259146
Email: thanoschrysan@hotmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, French, Spanish.

Target Languages: Greek.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Politics
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance
Literature
Subtitling
Theater

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2016

MSc in Translation Science, DFLTI, Ionian University, 2018

CAT Software:

MateCat
Aegisub

Επιστροφή
Go to Top