Τσαρτσάλη Χαρίκλεια (αρ. μητρώου: 30)


Διεύθυνση:

Πόλη:
Τ.Κ.:
Χώρα: AD Ανδόρα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό:
Email: haristsartsali@yahoo.gr
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Ελληνική, Αγγλική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Ιατρική και φαρμακευτική
Νόμοι και διοίκηση
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ, 2001

Πτυχίο Πιάνου & Θεωρητικών Μαθημάτων, 2000

Λογισμικό μετάφρασης:

SDL Trados Studio 2011
SDL Trados Studio 2009

Επιστροφή

Tsartsali Charikleia (registration number: 30)


Διεύθυνση:

City:
Postal Code:
Country: AD Andorra

Contact Information

Telephone:
Mobile:
Email: haristsartsali@yahoo.gr
Translation Languages:

Source Languages: English, Greek.

Target Languages: English, Greek.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Media and the Arts
Medicine and Pharnacy
Law and Administration
Sports, Recreation and Tourism

Degrees:

University Degree in Translation, Ionian University, 2001

Piano & Music Theory, National Conservatory, 2000

CAT Software:

SDL Trados Studio 2011
SDL Trados Studio 2009

Επιστροφή
Go to Top