Αρμπουνιώτη Χαραλαμπία (αρ. μητρώου: 301)


Διεύθυνση:

Οδός: Πάροδος Ιωάννη Διακίδη, αρ. 15
Αριθμός: 166
Πόλη: Πάτρα
Τ.Κ.: 26335
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6976636486
Email: xaralampia10@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ισπανική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική.


Εξειδικεύσεις:

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2017

Λογισμικό μετάφρασης:

Επιστροφή

Armpounioti Charalampia (registration number: 301)


Διεύθυνση:

Street: Parodos Ioanni Diakidi, no. 15
Number: 166
City: Patra
Postal Code: 26335
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6976636486
Email: xaralampia10@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, French, Spanish.

Target Languages: Greek.


Specialisations:

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2017

CAT Software:

Επιστροφή
Go to Top