Μαυρίκη Μάχη (αρ. μητρώου: 303)


Διεύθυνση:

Οδός: Quinta de Fonte, Edificio D Diniz Q 55, Piso O
Πόλη: Paco de Arcos
Τ.Κ.: 2770 071
Χώρα: PT Πορτογαλία

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6979944684
Email: machi.mavriki@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ιταλική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική.


Εξειδικεύσεις:

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2014

Μεταπτυχιακό στη Διερμηνεία Συνεδρίων, 2015

Λογισμικό μετάφρασης:

Επιστροφή

Mavriki Machi (registration number: 303)


Διεύθυνση:

Street: Quinta de Fonte, Edificio D Diniz Q 55, Piso O
City: Paco de Arcos
Postal Code: 2770 071
Country: PT Portugal

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6979944684
Email: machi.mavriki@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, French, Italian.

Target Languages: Greek.


Specialisations:

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2014

Master 2 Interprétation de conférence, ITIRI, Université de Strasbourg, 2015

CAT Software:

Επιστροφή
Go to Top