Θεοδωροπούλου Ηλιάνα (αρ. μητρώου: 304)


Διεύθυνση:

Οδός: 25ης Μαρτίου
Αριθμός: 30
Πόλη: Χολαργός
Τ.Κ.: 15562
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 6942072411
Κινητό: 6942072411
Email: ilianatheod@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γερμανική, Ισπανική, Πορτογαλική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Βιομηχανία και τεχνολογία
Ιατρική και φαρμακευτική
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2008

Μεταπτυχιακή Ειδίκευση στη Διδασκαλία της Γερμανικής ως Ξένης, 2017

Λογισμικό μετάφρασης:

SDL Trados 2007

Επιστροφή

Theodoropoulou Iliana (registration number: 304)


Διεύθυνση:

Street: 25is Martiou
Number: 30
City: Cholargos
Postal Code: 15562
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 6942072411
Mobile: 6942072411
Email: ilianatheod@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, German, Spanish, Portuguese.

Target Languages: Greek, English.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Industry and Technology in General
Medicine and Pharmacy
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance
Sports, Recreation and Tourism
Marketing

Degrees:

Bachelor's Degree in Translation, Department of Translation and Interpreting, Ionian University, 2008

Master's Degree in Teaching German as a Second Language, Hellenic Open University, 2017

CAT Software:

SDL Trados 2007

Επιστροφή
Go to Top