Μαλακού Χριστίνα (αρ. μητρώου: 305)


Διεύθυνση:

Πόλη: Αθήνα
Τ.Κ.:
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6974556540
Email: christina_malakou@yahoo.gr
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γερμανική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Γερμανική, Ελληνική.


Εξειδικεύσεις:

Πτυχία:

Λογισμικό μετάφρασης:

Επιστροφή

Malakou Christina (registration number: 305)


Διεύθυνση:

City: Athens
Postal Code:
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6974556540
Email: christina_malakou@yahoo.gr
Translation Languages:

Source Languages: English, German, Greek.

Target Languages: English, German, Greek.


Specialisations:

Degrees:

CAT Software:

Επιστροφή
Go to Top