Νικολακοπούλου Σοφία (αρ. μητρώου: 306)


Διεύθυνση:

Πόλη: Πάτρα
Τ.Κ.:
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 6979079869
Κινητό:
Email: sof.nikolakopoulou@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Γαλλική, Ελληνική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Ιατρική και φαρμακευτική
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2018

Λογισμικό μετάφρασης:

Memsource
SDL Trados 2007
SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015

Επιστροφή

Nikolakopoulou Sofia (registration number: 306)


Διεύθυνση:

City: Patras
Postal Code:
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 6979079869
Mobile:
Email: sof.nikolakopoulou@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, French, Greek.

Target Languages: English, French, Greek.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Media and the Arts
Medicine and Pharmacy
Economics, Commerce, Finance
Sports, Recreation and Tourism

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2018

CAT Software:

Memsource
SDL Trados 2007
SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015

Επιστροφή
Go to Top