Σαλούρου Έφη (αρ. μητρώου: 309)


Διεύθυνση:

Πόλη: Ίλιον
Τ.Κ.: 13123
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6944568736
Email: effiesalourou@yahoo.gr
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ισπανική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική.

Effie has a Master's degree in Tradumática: Translation technologies, a Bachelor’s degree in Translation and a Bachelor’s degree in Spanish language and civilization. She is fluent in four languages and has 10+ years of experience working in the localization industry. She is a “technology buff” and especially enjoy combining her passion for cultures and technology in her everyday work.

Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Βιομηχανία και τεχνολογία
Τεχνολογία Πληροφορικής
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ., Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2006

Πτυχίο Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού, Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ., Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2012

Master's degree, Master Tradumatica (Translation technologies), Master's degree, Master Tradumatica (Translation technologies), 2008

Λογισμικό μετάφρασης:

Across
Alchemy Catalyst 9
Idiom Desktop Workbench
MemoQ
Passolo
Qt Linguist
SDL Trados Studio 2017
WordFast
Smartling
SmartCat
MateCat

Επιστροφή

Salourou Effie (registration number: 309)


Διεύθυνση:

City: Ilion
Postal Code: 13123
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6944568736
Email: effiesalourou@yahoo.gr
Translation Languages:

Source Languages: English, French, Spanish, Greek.

Target Languages: Greek, English.

Effie has a Master's degree in Tradumática: Translation technologies, a Bachelor’s degree in Translation and a Bachelor’s degree in Spanish language and civilization. She is fluent in four languages and has 10+ years of experience working in the localization industry. She is a “technology buff” and especially enjoy combining her passion for cultures and technology in her everyday work.

Specialisations:

Culture, Education, Training
Media and the Arts
Industry and Technology in General
Information Technology
Marketing

Degrees:

Bachelor's degree, Translation (Languages: English and French), Ionian University, 2006

Bachelor's degree, Spanish Language and Civilization, Ionian University, 2012

Master's degree, Master Tradumatica (Translation technologies), Universitat Autònoma de Barcelona, 2008

CAT Software:

Across
Alchemy Catalyst 9
Idiom Desktop Workbench
MemoQ
Passolo
Qt Linguist
SDL Trados Studio 2017
WordFast
Smartling
SmartCat
MateCat

Επιστροφή
Go to Top