Ροκάκη Ελένη Πατρίτσια (αρ. μητρώου: 310)


Διεύθυνση:

Πόλη: Χανιά
Τ.Κ.: 73134
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6946798417
Email: elenirokaki@yahoo.gr
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γερμανική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Ελληνική.


Εξειδικεύσεις:

Πτυχία:

Λογισμικό μετάφρασης:

Επιστροφή

Rokaki Eleni Patritsia (registration number: 310)


Διεύθυνση:

City: Chania
Postal Code: 73134
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6946798417
Email: elenirokaki@yahoo.gr
Translation Languages:

Source Languages: English, German, Greek.

Target Languages: English, Greek.


Specialisations:

Degrees:

CAT Software:

Επιστροφή
Go to Top