Διασάκου Πωλίνα (αρ. μητρώου: 313)


Διεύθυνση:

Οδός: Πραξιτέλους
Αριθμός: 17
Πόλη: Περιστέρι
Τ.Κ.: 12136
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6946360860
Email: pdiasakou@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γερμανική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Βιομηχανία και τεχνολογία
Τεχνολογία Πληροφορικής
Φυσικές επιστήμες
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ., Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2010

Λογισμικό μετάφρασης:

MemoQ
Memsource
Passolo
Qt Linguist
SDL Trados 2007
SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDL Trados Studio 2017
Termbase
Transit NXT
Wordbee
WordFast
Wordfast Classic
Wordfast Pro 4
XTM
Smartling
SmartCat
MateCat
SDL Trados Studio 2019

Επιστροφή

Diasakou Polina (registration number: 313)


Διεύθυνση:

Street: Praxitelous
Number: 17
City: Peristeri
Postal Code: 12136
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6946360860
Email: pdiasakou@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, German, Greek.

Target Languages: Greek, English.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Industry and Technology in General
Information Technology
Natural Sciences
Sports, Recreation and Tourism
Marketing

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2010

CAT Software:

MemoQ
Memsource
Passolo
Qt Linguist
SDL Trados 2007
SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDL Trados Studio 2017
Termbase
Transit NXT
Wordbee
WordFast
Wordfast Classic
Wordfast Pro 4
XTM
Smartling
SmartCat
MateCat
SDL Trados Studio 2019

Επιστροφή
Go to Top