Ματσαϊδώνη Θεοδώρα (αρ. μητρώου: 314)


Διεύθυνση:

Οδός: Μυτιλήνης
Αριθμός: 72-74
Πόλη: Αθήνα
Τ.Κ.: 11364
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6942426681
Email: theodora.matsaidoni@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γερμανική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Γερμανική, Ελληνική.


Εξειδικεύσεις:

Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Πολιτική
Νόμοι και διοίκηση

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2016

Μεταπτυχιακό «Επιστήμη της Μετάφρασης», 2018

Λογισμικό μετάφρασης:

Memsource
OmegaT
SDL Trados Studio 2017
Transifex

Επιστροφή

Matsaidoni Theodora (registration number: 314)


Διεύθυνση:

Street: Mytilenes
Number: 72-74
City: Athens
Postal Code: 11364
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6942426681
Email: theodora.matsaidoni@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, German, Greek.

Target Languages: English, German, Greek.


Specialisations:

Humanities and Social Sciences
Media and the Arts
Politics
Law and Administration

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2016

Master of Arts in the "Science of Translation", DFLTI, Ionian University, 2018

CAT Software:

Memsource
OmegaT
SDL Trados Studio 2017
Transifex

Επιστροφή
Go to Top