Συπούλα Αλεξάνδρα (αρ. μητρώου: 315)


Διεύθυνση:

Οδός: Χριστοπούλου
Αριθμός: 1
Πόλη: Κοζάνη
Τ.Κ.: 50132
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2461303693
Κινητό: 6974468520
Email: alexandra.sypoula@gmail.com
Ιστοσελίδα: https://polonika.gr/
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ελληνική, Πολωνική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Πολωνική.


Εξειδικεύσεις:

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2010

Λογισμικό μετάφρασης:

Επιστροφή

Sypoula Alexandra (registration number: 315)


Διεύθυνση:

Street: Christopoulou
Number: 1
City: Kozani
Postal Code: 50132
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 2461303693
Mobile: 6974468520
Email: alexandra.sypoula@gmail.com
Website: https://polonika.gr/
Translation Languages:

Source Languages: English, French, Greek, Polish.

Target Languages: Greek, Polish.


Specialisations:

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2010

CAT Software:

Επιστροφή
Go to Top