Συπούλα Αλεξάνδρα (αρ. μητρώου: 315)


Διεύθυνση:

Οδός: Θεσσαλονίκης
Αριθμός: 19
Πόλη: Κοζάνη
Τ.Κ.: 50100
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6974468520
Email: alexandra.sypoula@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ελληνική, Πολωνική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Πολωνική.


Εξειδικεύσεις:

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2010

Λογισμικό μετάφρασης:

Επιστροφή

Sypoula Alexandra (registration number: 315)


Διεύθυνση:

Street: Thessalonikis
Number: 19
City: Kozani
Postal Code: 50100
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6974468520
Email: alexandra.sypoula@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, French, Greek, Polish.

Target Languages: Greek, Polish.


Specialisations:

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2010

CAT Software:

Επιστροφή
Go to Top