Σακοράφα Άρτεμις (αρ. μητρώου: 316)


Διεύθυνση:

Οδός: Trelleborger Strasse
Αριθμός: 6
Πόλη: Βερολίνο
Τ.Κ.: 13189
Χώρα: DE Γερμανία

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 00306981179684
Κινητό: 004917622820237
Email: artemis_sakorafa@yahoo.com
Ιστοσελίδα: http://artemissakorafa.com/
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γερμανική, Ελληνική, Ισπανική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Ελληνική.

Γλώσσες εργασίας διερμηνείας:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γερμανική, Ελληνική, Ισπανική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Ελληνική.


Εξειδικεύσεις:

Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Τεχνολογία Πληροφορικής
Ιατρική και φαρμακευτική
Πολιτική
Θέματα περιβάλλοντος

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ., Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2016

Πτυχίο Διερμηνείας (MSc), Heriot-Watt University, 2018

Λογισμικό μετάφρασης:

SDL Trados Studio 2017

Επιστροφή

Sakorafa Artemis (registration number: 316)


Διεύθυνση:

Street: Trelleborger Strasse
Number: 6
City: Berlin
Postal Code: 13189
Country: DE Germany

Contact Information

Telephone: 00306981179684
Mobile: 004917622820237
Email: artemis_sakorafa@yahoo.com
Website: http://artemissakorafa.com/
Translation Languages:

Source Languages: English, German, Greek, Spanish.

Target Languages: English, Greek.

Interpreting Languages:

Source Languages: English, German, Greek, Spanish.

Target Languages: English, Greek.


Specialisations:

Humanities and Social Sciences
Media and the Arts
Information Technology
Medicine and Pharmacy
Politics
Environmental Matters

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2016

MSc Interpreting, Heriot-Watt University, 2018

CAT Software:

SDL Trados Studio 2017

Επιστροφή
Go to Top