Γεωργαντά Γιούλη (αρ. μητρώου: 318)


Διεύθυνση:

Πόλη: Μεταμόρφωση
Τ.Κ.: 14451
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6971951392
Email: giouli.georganta@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ελληνική, Ισπανική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Ελληνική.

Γλώσσες εργασίας διερμηνείας:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Ελληνική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Βιομηχανία και τεχνολογία
Τεχνολογία Πληροφορικής
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2009

Πτυχίο Νομικής, 2016

Λογισμικό μετάφρασης:

Qt Linguist
SDL Trados 2007
SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDL Trados Studio 2017
SDLX
Wordbee
WordFast
Wordfast Pro 4
SDL Trados Studio 2019

Επιστροφή

Georganta Giouli (registration number: 318)


Διεύθυνση:

City: Metamorfosi
Postal Code: 14451
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6971951392
Email: giouli.georganta@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, French, Greek, Spanish.

Target Languages: English, Greek.

Interpreting Languages:

Source Languages: English, Greek.

Target Languages: English, Greek.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Media and the Arts
Industry and Technology in General
Information Technology
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance
Sports, Recreation and Tourism
Marketing

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2009

Degree in Law, Department of Legal, Economic and Political Sciences, National & Kapodistrian University, 2016

CAT Software:

Qt Linguist
SDL Trados 2007
SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDL Trados Studio 2017
SDLX
Wordbee
WordFast
Wordfast Pro 4
SDL Trados Studio 2019

Επιστροφή
Go to Top