Φραντζής Γιάννης (αρ. μητρώου: 319)


Διεύθυνση:

Οδός: Παπαναστασίου
Αριθμός: 119
Πόλη: Πάτρα
Τ.Κ.: 26332
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6974702385
Email: ixfrantzis@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γερμανική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Ελληνική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Βιομηχανία και τεχνολογία
Τεχνολογία Πληροφορικής
Ιατρική και φαρμακευτική
Φυσικές επιστήμες
Πολιτική
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Θέματα περιβάλλοντος
Δασολογία και καλλιέργεια
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2005

Λογισμικό μετάφρασης:

Across
DéjàVu
Idiom Desktop Workbench
MemoQ
Memsource
Passolo
SDL Trados 2007
SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDL Trados Studio 2017
SDLX
Termbase
Transit NXT
Translation Workspace
WordFast
XTM
SmartCat

Επιστροφή

Frantzis Ioannis (registration number: 319)


Διεύθυνση:

Street: Papanastasiou
Number: 119
City: Patras
Postal Code: 26332
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6974702385
Email: ixfrantzis@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, German, Greek.

Target Languages: English, Greek.

Experienced Freelance Translator/Reviser with a demonstrated history of working in the translation and localization industry. Expert user of SDL Trados Studio 2019, SDL Trados 2007, SDL Multiterm, SDLX, SDL Passolo, Across crossWeb, Lionbridge Translation Workspace, Memsource, XTM and other popular CAT tools. Areas of specialization: computer software and hardware, automotive industry, machinery, aviation industry, medical systems, technical manuals, E.U. tenders, website localization, e-commerce, contracts, license agreements, financial texts, legal texts, constructions, gaming. Strong academic background in translation studies at the Ionian University, Greece, University of Birmingham, U.K. and University of Heidelberg, Germany.

Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Media and the Arts
Industry and Technology in General
Information Technology
Medicine and Pharmacy
Natural Sciences
Politics
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance
Environmental Matters
Agriculture and Forestry
Sports, Recreation and Tourism
Marketing

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2005

CAT Software:

Across
DéjàVu
Idiom Desktop Workbench
MemoQ
Memsource
Passolo
SDL Trados 2007
SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDL Trados Studio 2017
SDLX
Termbase
Transit NXT
Translation Workspace
WordFast
XTM
SmartCat

Επιστροφή
Go to Top