Σκαναβή Πένη (αρ. μητρώου: 320)


Διεύθυνση:

Πόλη: Πάτρα
Τ.Κ.:
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 6938784419
Κινητό:
Email: pennyskanavi@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Ελληνική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Τεχνολογία Πληροφορικής
Ιατρική και φαρμακευτική
Πολιτική
Νόμοι και διοίκηση

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2012

Λογισμικό μετάφρασης:

Memsource
OmegaT
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015

Επιστροφή

Skanavi Penny (registration number: 320)


Διεύθυνση:

City: Patras
Postal Code:
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 6938784419
Mobile:
Email: pennyskanavi@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, French, Greek.

Target Languages: English, Greek.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Information Technology
Medicine and Pharmacy
Politics
Law and Administration

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2012

CAT Software:

Memsource
OmegaT
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015

Επιστροφή
Go to Top