Πετροπούλου Κατερίνα (αρ. μητρώου: 323)


Διεύθυνση:

Οδός: Δαγρέ
Αριθμός: 2Α
Πόλη: Καλαμάτα
Τ.Κ.: 24100
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 6970487698
Κινητό: 6970487698
Email: kpetropoulou.kp@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική.


Εξειδικεύσεις:

Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Βιομηχανία και τεχνολογία
Τεχνολογία Πληροφορικής
Ιατρική και φαρμακευτική
Πολιτική
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ., Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2013

Λογισμικό μετάφρασης:

MemoQ
Memsource
SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDL Trados Studio 2017
WordFast
Wordfast Classic
Wordfast Pro 4
XTM
Smartling
MateCat
SDL Trados Studio 2019

Επιστροφή

Petropoulou Katerina (registration number: 323)


Διεύθυνση:

Street: Dagre
Number: 2Α
City: Kalamata
Postal Code: 24100
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 6970487698
Mobile: 6970487698
Email: kpetropoulou.kp@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, French, Greek.

Target Languages: Greek, English, French.


Specialisations:

Media and the Arts
Industry and Technology in General
Information Technology
Medicine and Pharmacy
Politics
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance
Sports, Recreation and Tourism
Marketing

Degrees:

Degree in Translation, Ionian University, 2013

CAT Software:

MemoQ
Memsource
SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDL Trados Studio 2017
WordFast
Wordfast Classic
Wordfast Pro 4
XTM
Smartling
MateCat
SDL Trados Studio 2019

Επιστροφή
Go to Top