Νικολαΐδη Ρεβέκκα (αρ. μητρώου: 325)


Διεύθυνση:

Οδός: Σκιάθος
Αριθμός: -
Πόλη: Σκιάθος
Τ.Κ.: 37002
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 6986002206
Κινητό: 6986002206
Email: rebnik10@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ισπανική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική.

Είμαι απόφοιτος του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου έχω διδαχθεί Λογοτεχνική, Οικονομική/Νομική και Τεχνική Μετάφραση, με γλώσσες εργασίας τα αγγλικά και τα γαλλικά. Επίσης, έχω ολοκληρώσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη της Μετάφρασης» του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. Με την υποτροφία Erasmus φοίτησα για ένα εξάμηνο στο Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας του ιδρύματος Universidad de las Palmas de Gran Canaria στην Ισπανία. Διαθέτω Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας της Ισπανικής Γλώσσας επιπέδου Γ1. Εργάζομαι ως Ελεύθερη Επαγγελματίας στη μετάφραση από τον Νοέμβριο του 2019 και διαθέτω επαγγελματική εμπειρία ενός έτους στο Localization Project Management. Αγαπώ ιδιαίτερα τις γλώσσες, τον πολιτισμό, την τέχνη και τα βιβλία.

Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Βιομηχανία και τεχνολογία
Τεχνολογία Πληροφορικής
Φυσικές επιστήμες
Πολιτική
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός
Λογοτεχνία
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ., Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2017

Τίτλος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Επιστήμη της Μετάφρασης", Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ., Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2019

Λογισμικό μετάφρασης:

Across
SDL Trados Studio 2019

Επιστροφή

Nikolaidi Revekka (registration number: 325)


Διεύθυνση:

Street: Skiathos
Number: -
City: Skiathos
Postal Code: 37002
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 6986002206
Mobile: 6986002206
Email: rebnik10@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, French, Spanish, Greek.

Target Languages: Greek, English.

I am a graduate of the Department of Foreign Languages, Translation and Interpreting of the Ionian University, having acquired knowledge on Economic, Legal, Technical and Literary Translation. I own a master's degree in Translation Science from the same institution. I have studied for one semester in the Department of Translation and Interpreting of the institution "Universidad de Las Palmas de Gran Canaria" with the Erasmus scholarship. I am an advanced speaker of the Spanish language (C1). I work as a Freelance Translator since November 2019 and I have one year of professional experience in Localization Project Management. I am an enthusiast of languages, art and culture and I love learning new things.

Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Media and the Arts
Industry and Technology in General
Information Technology
Natural Sciences
Politics
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance
Sports, Recreation and Tourism
Literature
Marketing

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian Univeristy, 2017

MA in Translation Science, DFLTI, Ionian Univeristy, 2019

CAT Software:

Across
SDL Trados Studio 2019

Επιστροφή
Go to Top