Τσίρμπας Βαγγέλης (αρ. μητρώου: 326)


Διεύθυνση:

Οδός: Γουναράκη
Αριθμός: 20
Πόλη: Αθήνα
Τ.Κ.: 11744
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6986292030
Email: vangelistsirmpas@outlook.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Γερμανική, Αγγλική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική.

Γλώσσες εργασίας διερμηνείας:

Γλώσσες-πηγή: Γερμανική, Αγγλική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Βιομηχανία και τεχνολογία
Τεχνολογία Πληροφορικής
Ιατρική και φαρμακευτική
Πολιτική
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός
Λογοτεχνία

Πτυχία:

Λογισμικό μετάφρασης:

Across
MemoQ
Memsource
Passolo
SDL Trados 2007
SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDL Trados Studio 2017
Transit NXT
WordFast
XTM
SDL Trados Studio 2019

Επιστροφή

Tsirmpas Vangelis (registration number: 326)


Διεύθυνση:

Street: Gounaraki
Number: 20
City: Athens
Postal Code: 11744
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6986292030
Email: vangelistsirmpas@outlook.com
Translation Languages:

Source Languages: German, English.

Target Languages: Greek.

Interpreting Languages:

Source Languages: German, English.

Target Languages: Greek.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Media and the Arts
Industry and Technology in General
Information Technology
Medicine and Pharmacy
Politics
Economics, Commerce, Finance
Sports, Recreation and Tourism
Literature

Degrees:

CAT Software:

Across
MemoQ
Memsource
Passolo
SDL Trados 2007
SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDL Trados Studio 2017
Transit NXT
WordFast
XTM
SDL Trados Studio 2019

Επιστροφή
Go to Top