Μενύκτας Κωνσταντίνος (αρ. μητρώου: 327)


Διεύθυνση:

Πόλη: Ίλιον
Τ.Κ.: 13122
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 00306971700243
Κινητό: 00306971700243
Email: menyktaskonstantin@gmail.com




Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ελληνική, Ρωσική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική.

Γλώσσες εργασίας διερμηνείας:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική.

Ο Κωνσταντίνος Μενύκτας αποφοίτησε από το Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου με ειδίκευση τη Μετάφραση. Οι Γλώσσες Εργασίας του είναι τα Ελληνικά (μητρική γλώσσα), τα Αγγλικά, και τα Γαλλικά (άριστη γνώση). Επιπλέον, μαθαίνει τη ρωσική γλώσσα. Τέλος, κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στη Διερμηνεία Συνεδρίων στο Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος (SCG).

Εξειδικεύσεις:

Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ., Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2019

Λογισμικό μετάφρασης:

Memsource
MateCat
SDL Trados Studio 2019

Επιστροφή

Menyktas Konstantinos (registration number: 327)


Διεύθυνση:

City: Ilion
Postal Code: 13122
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 00306971700243
Mobile: 00306971700243
Email: menyktaskonstantin@gmail.com




Translation Languages:

Source Languages: English, French, Greek, Russian.

Target Languages: Greek, English, French.

Interpreting Languages:

Source Languages: English, French, Greek.

Target Languages: Greek, English.

Konstantinos Menyktas studied at the Ionian University, in the Department of Foreign Languages, Translation, and Interpretation, where he got his Bachelor in Translation. His working languages are Greek (mother tongue), English, and French (excellent command). In addition, he learns Russian. Finally, he is currently studying for a master’s degree in Conference Interpreting at the Scientific College of Greece.

Specialisations:

Humanities and Social Sciences
Media and the Arts

Degrees:

Bachelor in Translation, Department of Foreign Languages, Translation and Interpretation, Ionian University, 2019

CAT Software:

Memsource
MateCat
SDL Trados Studio 2019

Επιστροφή
Go to Top