Συμεωνίδου Ευαγγελία (αρ. μητρώου: 329)


Διεύθυνση:

Πόλη: Χάγκεν
Τ.Κ.:
Χώρα: DE Γερμανία

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό:
Email: evangelia.symeonidou@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γερμανική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Γερμανική.


Εξειδικεύσεις:

Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Νόμοι και διοίκηση
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ., Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2012

Λογισμικό μετάφρασης:

MemoQ

Επιστροφή

Symeonidou Evangelia (registration number: 329)


Διεύθυνση:

City: Hagen
Postal Code:
Country: DE Germany

Contact Information

Telephone:
Mobile:
Email: evangelia.symeonidou@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, German, Greek.

Target Languages: Greek, German.


Specialisations:

Humanities and Social Sciences
Law and Administration
Sports, Recreation and Tourism
Marketing

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2012

CAT Software:

MemoQ

Επιστροφή
Go to Top