Νικολέτος Ιωάννης (αρ. μητρώου: 336)


Διεύθυνση:

Οδός: Φιλελλήνων
Αριθμός: 34
Πόλη: Άρτα
Τ.Κ.: 47132
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2681181088
Κινητό: 6947739338
Email: info@exactranslations.gr
Ιστοσελίδα: https://www.exactranslations.gr
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Ελληνική, Αγγλική, Γερμανική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική, Γερμανική.


Εξειδικεύσεις:

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2012

Λογισμικό μετάφρασης:

SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDL Trados Studio 2019

Επιστροφή

Nikoletos Ioannis (registration number: 336)


Διεύθυνση:

Street: Filellinon
Number: 34
City: Arta
Postal Code: 47132
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 2681181088
Mobile: 6947739338
Email: info@exactranslations.gr
Website: https://www.exactranslations.gr
Translation Languages:

Source Languages: Greek, English, German.

Target Languages: Greek, English, German.


Specialisations:

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2012

CAT Software:

SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDL Trados Studio 2019

Επιστροφή
Go to Top