Φρυτζαλά Παναγιώτα (αρ. μητρώου: 338)


Διεύθυνση:

Οδός: Σ. Νικολακοπούλου
Αριθμός: 12
Πόλη: Αθήνα
Τ.Κ.: 11525
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2106718945
Κινητό: 6974916063
Email: frytzala@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Ελληνική, Γαλλική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Ελληνική, Γαλλική.

Είμαι απόφοιτος του Τμήματος Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Επί σειρά ετών συνεργάστηκα με μεταφραστικά γραφεία ως εξωτερικός συνεργάτης και τα τελευταία χρόνια εργάζομαι ως ελεύθερος επαγγελματίας. Εξειδικεύτηκα στην οικονομική μετάφραση λόγω του δεύτερου πτυχίου μου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, αλλά έχω ασχοληθεί και με άλλα είδη μετάφρασης όπως νομική και τεχνική. Τέλος, ανέπτυξα και δίδαξα επί σειρά ετών ένα εισαγωγικό μάθημα στη μετάφραση σε ιδιωτικό κολέγιο και τώρα διδάσκω στην ιδιωτική σχολή μετάφρασης Metafrasi.

Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Θέματα περιβάλλοντος
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2010

Λογισμικό μετάφρασης:

Επιστροφή

Frytzala Panagiota (registration number: 338)


Διεύθυνση:

Street: S. Nikolakopoulou
Number: 12
City: Athens
Postal Code: 11525
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 2106718945
Mobile: 6974916063
Email: frytzala@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, Greek, French.

Target Languages: English, Greek, French.

I am a graduate of the Faculty of Translation of the Ionian University. For many years I collaborated with translation agencies, and in recent years I started working as a free-lance translator. I specialized in economic translation due to the fact that I also have a degree in business, but I have also translated a wide range of legal and technical texts. Finally, I developed and taught an introductory course in translation in a private college for a number of years, and currently I teach in a private translation school, called Metafrasi.

Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Media and the Arts
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance
Environmental Matters
Marketing

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2010

CAT Software:

Επιστροφή
Go to Top