Μαυρομμάτη Ιωάννα (αρ. μητρώου: 339)


Διεύθυνση:

Οδός: Αργ. Εφταλιώτη
Αριθμός: 37
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Τ.Κ.: 54454
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2314048427
Κινητό: 6978897045
Email: imavrommati@outlook.com.gr
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Ελληνική, Γαλλική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Ελληνική, Γαλλική.

Μακρόχρονη εμπειρία στο χώρο της μετάφρασης αλλά και της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. Εξειδίκευση σε τεχνικά, ιατρικά και ιατροτεχνικά κείμενα, τόσο ως ελεύθερος επαγγελματίας αλλά και ως μεταφράστρια με εξαρτημένη σχέση εργασίας.

Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Βιομηχανία και τεχνολογία
Ιατρική και φαρμακευτική
Φυσικές επιστήμες
Θέματα περιβάλλοντος
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός
Λογοτεχνία
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 1997

Λογισμικό μετάφρασης:

SDL Trados 2007

Επιστροφή

Mavrommati Ioanna (registration number: 339)


Διεύθυνση:

Street: Arg. Eftalioti
Number: 37
City: Thessaloniki
Postal Code: 54454
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 2314048427
Mobile: 6978897045
Email: imavrommati@outlook.com.gr
Translation Languages:

Source Languages: English, Greek, French.

Target Languages: English, Greek, French.

Long experience in translation and EFL instruction. Specialising in technical, medical and medical-technical texts, both as a freelance and as an in-house translator.

Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Media and the Arts
Industry and Technology in General
Medicine and Pharmacy
Natural Sciences
Environmental Matters
Sports, Recreation and Tourism
Literature
Marketing

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 1997

CAT Software:

SDL Trados 2007

Επιστροφή
Go to Top