Γραμματικού Τριανταφυλλιά (αρ. μητρώου: 34)


Διεύθυνση:

Οδός: Λεωφόρος Ειρήνης
Αριθμός: 66
Πόλη: Πρέβεζα
Τ.Κ.: 48100
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2682024539
Κινητό: 6997370386
Email: triagramma@yahoo.gr
Ιστοσελίδα: https://www.translatenow.gr
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Ελληνική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Νορβηγική, Σουηδική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2001

Λογισμικό μετάφρασης:

SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011

Επιστροφή

Grammatikou Triantafyllia (registration number: 34)


Διεύθυνση:

Street: Leoforos Eirinis
Number: 66
City: Preveza
Postal Code: 48100
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 2682024539
Mobile: 6997370386
Email: triagramma@yahoo.gr
Website: https://www.translatenow.gr
Translation Languages:

Source Languages: English, French, German, Italian, Norwegian, Swedish.

Target Languages: Greek, English, French, German.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2001

CAT Software:

SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011

Επιστροφή
Go to Top