Βαρλάμη Χριστίνα (αρ. μητρώου: 342)


Διεύθυνση:

Οδός: Κατούνη
Αριθμός: 28
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Τ.Κ.: 54625
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2310547434
Κινητό: 6946061289
Email: cvarlami@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική.

Μεταφράστρια με 16 χρόνια εμπειρίας και πάνω από 8,5 εκατ. μεταφρασμένες λέξεις (2021). Ιδιαίτερη εξειδίκευση σε Life Sciences / ιατροφαρμακευτική μετάφραση. Μετάφραση, transcreation, post-editing, proofreading, editing & copywriting στους τομείς: ιατρική, marketing, νομική, αρχιτεκτονική, τέχνες, παιδαγωγική, κοινωνικές επιστήμες, τραπεζιτική. Τετραετής θητεία στην Ιστορία της Ιατρικής-Ιατρική Ορολογία ως επιστημονική συνεργάτιδα για εκπόνηση ΔΔ. Συνεργασία με μεγάλα διεθνή και ελληνικά μεταφραστικά γραφεία και εκδοτικούς οίκους (2 εκδοθέντα ιατρικά συγγράμματα).

Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Ιατρική και φαρμακευτική
Πολιτική
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2007

Διατμηματικό Μεταπτυχικό Μετάφρασης, Α.Π.Θ., 2010

Λογισμικό μετάφρασης:

MemoQ
Memsource
SDL Trados 2007
SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
TranStation
WordFast
Wordfast Classic
Wordfast Pro 4
Smartling
MateCat

Επιστροφή

Varlami Christina (registration number: 342)


Διεύθυνση:

Street: Katouni
Number: 28
City: Thessaloniki
Postal Code: 54625
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 2310547434
Mobile: 6946061289
Email: cvarlami@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, French, Greek.

Target Languages: Greek, English.

Linguist with 16 years of experience and over 8.5 million words translated (2021). Specialization in Life Sciences / medical and pharmaceutical field. Translation, transcreation, post-editing, proofreading, editing & copywriting in: medicine-pharma, marketing, law, architecture, arts, education, social sciences, and banking. Four years as as research fellow in History of Medicine/Medical Terminology, AUTh, as a part of my PhD. Collaboration with major international and Greek LSPs and publishing houses (2 published medical textbooks).

Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Media and the Arts
Medicine and Pharmacy
Politics
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance
Sports, Recreation and Tourism
Marketing

Degrees:

BA Translation, D.F.L.T.I., Ionian University, 2007

MA Translation, AUTh, 2010

CAT Software:

MemoQ
Memsource
SDL Trados 2007
SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
TranStation
WordFast
Wordfast Classic
Wordfast Pro 4
Smartling
MateCat

Επιστροφή
Go to Top