Μαρκιανός Wright Στέφανος Ανδρέας (αρ. μητρώου: 343)


Διεύθυνση:

Πόλη: Θεσσαλονίκη
Τ.Κ.: 55131
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 6981231757
Κινητό:
Email: smwright@hotmail.gr
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Ελληνική, Γερμανική, Ιταλική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Ελληνική, Γερμανική.

Ελεύθερος επαγγελματίας μεταφραστής με εμπειρία εργασίας στον τομέα της μετάφρασης ως μεταφραστής, QA specialist και project manager. Η μητρικές μου γλώσσες είναι τα Ελληνικά και τα Αγγλικά. Επίσης μιλώ εξαιρετικά Γερμανικά καθώς εργάζομαι με αυτά σχεδόν καθημερινά. Αυτόν τον καιρό μαθαίνω Ιταλικά και τελειώνω τις μεταπτυχιακές σπουδές μου στο Πανεπιστήμιο του Τύμπιγκεν στον τομέα της υπολογιστικής γλωσσολογίας. Αναλαμβάνω έργα μετάφρασης και review για τους ακόλουθους γλωσσικούς συνδυασμούς: DE-EN, DE-EL, EN-EL, EL-EN αλλά έχω και εμπειρία στους συνδυασμούς EN-DE και EL-DE. Ως μεταφραστής έχω εργαστεί πάνω στο marketing, το software, τη µηχανολογία και την αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά έχω και εμπειρία σε γενικότερης φύσεως μεταφράσεις όπως προσωπικά έγγραφα, τουρισμός, διαφημίσεις, ρουχισμός κλπ.). Επιπλέον, έχω εμπειρία και σε ιατρικές μεταφράσεις. Χρησιμοποιώ τα ακόλουθα CAT-Tools: SDL Trados Studio 2017, Transit NXT και Across.

Εξειδικεύσεις:

Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Βιομηχανία και τεχνολογία
Τεχνολογία Πληροφορικής
Ιατρική και φαρμακευτική
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός
Λογοτεχνία
Μάρκετινγκ
Μηχανολογία
Αυτοκινητοβιομηχανία

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ., Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2018

Πτυχίο ΜΑ Υπολογιστικής Γλωσσολογίας, Universität Tübingen, 2021

Λογισμικό μετάφρασης:

Across
SDL Trados Studio 2017
Transit
Transit + Termstar
Transit NXT

Επιστροφή

Markianos Wright Stefanos Andreas (registration number: 343)


Διεύθυνση:

City: Thessaloniki
Postal Code: 55131
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 6981231757
Mobile:
Email: smwright@hotmail.gr
Translation Languages:

Source Languages: English, Greek, German, Italian.

Target Languages: English, Greek, German.

Freelance Translator with history of working in the translation and localization industry as a translator, QA Specialist and Project Manager. I am fluent in English and Greek as my native languages and fluent in German. Currently learning Italian and pursuing an MA in Computational Linguistics at the University of Tübingen. I take Translation/Review jobs for the following language pairs: DE-EN, DE-EL, EN-EL, EL-EN but have experience with EN-DE and EL-DE I have worked mostly in the fields of marketing, software, mechanical engineering and automotive engineering, but have experience working with general translations as well (personal documents, tourism, advertising, clothing brands etc.). Furthermore, I have some experience in medical translations. Tools: SDL Trados Studio 2017, Transit NXT and Across.

Specialisations:

Humanities and Social Sciences
Media and the Arts
Industry and Technology in General
Information Technology
Medicine and Pharmacy
Economics, Commerce, Finance
Sports, Recreation and Tourism
Literature
Marketing
Mechanical engineering
Automotive industry

Degrees:

Translation BA, Department of Foreign Languages, Translation and Interpreting, Ionian University, 2018

Computational Linguistics MA, Universität Tübingen, 2021

CAT Software:

Across
SDL Trados Studio 2017
Transit
Transit + Termstar
Transit NXT

Επιστροφή
Go to Top