Βλαδίτση Αλεξάνδρα (αρ. μητρώου: 346)


Διεύθυνση:

Οδός: Κωνσταντινουπόλεως
Αριθμός: 116
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Τ.Κ.: 54644
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 6986164430
Κινητό: 6986164430
Email: alexandravlad08@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Ελληνική, Γαλλική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Βιομηχανία και τεχνολογία
Πολιτική
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Θέματα περιβάλλοντος
Δασολογία και καλλιέργεια
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός
Λογοτεχνία
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Πτυχίο μετάφρασης, Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ., Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2019

Μεταπτυχιακό Πιστοποιητικό, Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ, 2020

Λογισμικό μετάφρασης:

MemoQ
Memsource
OmegaT
SDL Trados 2007
WordFast
MateCat

Επιστροφή

Vladitsi Alexandra (registration number: 346)


Διεύθυνση:

Street: Konstantinoupoleos
Number: 116
City: Thessaloniki
Postal Code: 54644
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 6986164430
Mobile: 6986164430
Email: alexandravlad08@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: Greek, English, French.

Target Languages: English, Greek, French.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Media and the Arts
Industry and Technology in General
Politics
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance
Environmental Matters
Agriculture and Forestry
Sports, Recreation and Tourism
Literature
Marketing

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2019

Postgraduate Certificate, University of Sheffield, 2020

CAT Software:

MemoQ
Memsource
OmegaT
SDL Trados 2007
WordFast
MateCat

Επιστροφή
Go to Top