Μελλίδου Αθηνά (αρ. μητρώου: 348)


Διεύθυνση:

Οδός: Αυτ. Ηρακλείου
Αριθμός: 2A
Πόλη: Βόλος
Τ.Κ.: 38333
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 6946337568
Κινητό: 6946337568
Email: ath.mellidou@gmail.com
Ιστοσελίδα: http://www.proz.com/profile/1904990
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Ελληνική, Γερμανική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Ελληνική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Θέματα περιβάλλοντος
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2014

EMT Postgraduate Programme in Specialised Translation, Faculty of Arts, KU Leuven, 2015

Λογισμικό μετάφρασης:

Across
MemoQ
Memsource
SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDL Trados Studio 2017
Translation Workspace
Wordbee
XTM
Smartling
MateCat
SDL Trados Studio 2019
TStream

Επιστροφή

Mellidou Athina (registration number: 348)


Διεύθυνση:

Street: Aft. Heracliou
Number: 2A
City: Volos
Postal Code: 38333
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 6946337568
Mobile: 6946337568
Email: ath.mellidou@gmail.com
Website: http://www.proz.com/profile/1904990
Translation Languages:

Source Languages: English, Greek, German.

Target Languages: English, Greek.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Media and the Arts
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance
Environmental Matters
Sports, Recreation and Tourism
Marketing

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2014

EMT Postgraduate Programme in Specialised Translation, Faculty of Arts, KU Leuven, 2015

CAT Software:

Across
MemoQ
Memsource
SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDL Trados Studio 2017
Translation Workspace
Wordbee
XTM
Smartling
MateCat
SDL Trados Studio 2019
TStream

Επιστροφή
Go to Top