Σταυρουλάκη Ανδρονίκη (αρ. μητρώου: 352)


Διεύθυνση:

Πόλη: Ρέθυμνο
Τ.Κ.: 74100
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6945610444
Email: stavroulakiandroniki@yahoo.gr
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γερμανική, Ελληνική, Γαλλική, Ισπανική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτική
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ., Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2008

Λογισμικό μετάφρασης:

SDL Trados Studio 2019

Επιστροφή

Stavroulaki Androniki (registration number: 352)


Διεύθυνση:

City: Rethymno
Postal Code: 74100
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6945610444
Email: stavroulakiandroniki@yahoo.gr
Translation Languages:

Source Languages: English, German, Greek, French, Spanish.

Target Languages: Greek, English.


Specialisations:

Politics
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance
Sports, Recreation and Tourism

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2008

CAT Software:

SDL Trados Studio 2019

Επιστροφή
Go to Top