Κουνενάκη Αντωνία (αρ. μητρώου: 353)


Διεύθυνση:

Οδός: Ακτή Θεμιστοκλέους
Αριθμός: 12
Πόλη: Άγιος Νικόλαος
Τ.Κ.: 72100
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 6947812532
Κινητό:
Email: akounenaki@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Ελληνική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Αλβανική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Ελληνική, Γαλλική, Γερμανική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Πολιτική
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ., Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2015

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 2019

Λογισμικό μετάφρασης:

MemoQ
Memsource
SDL Trados Studio 2019

Επιστροφή

Kounenaki Antonia (registration number: 353)


Διεύθυνση:

Street: Akti Themistokleous
Number: 12
City: Agios Nikolaos
Postal Code: 72100
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 6947812532
Mobile:
Email: akounenaki@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, Greek, French, German, Italian, Albanian.

Target Languages: English, Greek, French, German.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Politics
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance
Sports, Recreation and Tourism
Marketing

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2015

MSc in Tourism Business Administration, School of Social Sciences, Hellenic Open University, 2019

CAT Software:

MemoQ
Memsource
SDL Trados Studio 2019

Επιστροφή
Go to Top