Μαραβά Άννα (αρ. μητρώου: 359)


Διεύθυνση:

Πόλη: Αθήνα
Τ.Κ.: 15344
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό:
Email: anna13mar@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Ελληνική.

Γλώσσες εργασίας διερμηνείας:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Ελληνική.

Εμπειρία ως μεταφράστρια και διαχειρίστρια έργου τοπικοποίησης (και υποτιτλισμός). Λίστα με μέρες διερμηνείας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου για περισσότερες πληροφορίες.

Εξειδικεύσεις:

Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Βιομηχανία και τεχνολογία
Τεχνολογία Πληροφορικής
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Θέματα περιβάλλοντος
Λογοτεχνία
Μάρκετινγκ
Ψυχολογία και ψυχιατρική

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2017

Μεταπτυχιακό στη Διερμηνεία Συνεδρίων, ITIRI, Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου, 2018

Λογισμικό μετάφρασης:

EZTitles
MemoQ
Memsource
Passolo
SDL Trados 2007
SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDL Trados Studio 2017
Termbase
Wordbee
MateCat
TStream
Amara
Xbench
XTRF Translation Management System

Επιστροφή

Marava Anna (registration number: 359)


Διεύθυνση:

City: Athens
Postal Code: 15344
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile:
Email: anna13mar@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, French, Greek.

Target Languages: English, Greek.

Interpreting Languages:

Source Languages: English, French, Greek.

Target Languages: English, Greek.

Experience as a translator, localization project manager (& subtitling). List of interpreting days. Feel free to contact me for more info.

Specialisations:

Media and the Arts
Industry and Technology in General
Information Technology
Economics, Commerce, Finance
Environmental Matters
Literature
Marketing
Psychology and Psychiatry

Degrees:

Translation Degree, DFLTI, Ionian University, 2017

Master's Degree in Conference Interpreting, ITIRI, University of Strasbourg, 2018

CAT Software:

EZTitles
MemoQ
Memsource
Passolo
SDL Trados 2007
SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDL Trados Studio 2017
Termbase
Wordbee
MateCat
TStream
Amara
Xbench
XTRF Translation Management System

Επιστροφή
Go to Top