Τσουκαλά Ζωή (αρ. μητρώου: 361)


Διεύθυνση:

Οδός: Κλεισθένους
Αριθμός: 15
Πόλη: Αθήνα
Τ.Κ.: 10552
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2103233372
Κινητό: 6988986322
Email: zwh_tsoukala@yahoo.com
Ιστοσελίδα: https://www.itranslate.gr/
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γερμανική, Ρωσική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Γερμανική, Ρωσική, Ελληνική.

Απόφοιτη του τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Εργάζομαι στο μεταφραστικό γραφείο iTranslate στο κέντρο της Αθήνας. Παρέχουμε επίσημες και επικυρωμένες, επαγγελματικές μεταφράσεις, διερμηνεία και επιμέλεια κειμένων υψηλών προδιαγραφών σε νομικά, φυσικά πρόσωπα καθώς και σε θεσμικούς φορείς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ., Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2020

Λογισμικό μετάφρασης:

Memsource
MateCat

Επιστροφή

Tsoukala Zoi (registration number: 361)


Διεύθυνση:

Street: Kleisthenous
Number: 15
City: Athens
Postal Code: 10552
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 2103233372
Mobile: 6988986322
Email: zwh_tsoukala@yahoo.com
Website: https://www.itranslate.gr/
Translation Languages:

Source Languages: English, German, Russian, Greek.

Target Languages: English, German, Russian, Greek.

Degree in Translation and Interpreting. Currently working at the translation agency iTranslate in the center of Athens. At iTranslate we provide high quality official and certified, professional translations, interpretations and text editing to legal persons, individuals as well as to institutional bodies both in Greece and abroad.

Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Media and the Arts
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance
Marketing

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2020

CAT Software:

Memsource
MateCat

Επιστροφή
Go to Top