Θεοχάρη Ουρανία (αρ. μητρώου: 362)


Διεύθυνση:

Οδός: Πύρρωνος
Αριθμός: 4-6
Πόλη: Αθήνα
Τ.Κ.: 11636
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6974334547
Email: uranya.theochari@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ισπανική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική.


Εξειδικεύσεις:

Βιομηχανία και τεχνολογία
Τεχνολογία Πληροφορικής
Ιατρική και φαρμακευτική
Θέματα περιβάλλοντος

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2008

Λογισμικό μετάφρασης:

Idiom Desktop Workbench
MemoQ
Memsource
Passolo
SDL Trados 2007
SDLX
Translation Workspace
XTM
Smartling
SmartCat
MateCat
SDL Trados Studio 2019

Επιστροφή

Theochari Ourania (registration number: 362)


Διεύθυνση:

Street: Pyrronos
Number: 4-6
City: Athens
Postal Code: 11636
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6974334547
Email: uranya.theochari@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, French, Spanish.

Target Languages: Greek.


Specialisations:

Industry and Technology in General
Information Technology
Medicine and Pharmacy
Environmental Matters

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2008

CAT Software:

Idiom Desktop Workbench
MemoQ
Memsource
Passolo
SDL Trados 2007
SDLX
Translation Workspace
XTM
Smartling
SmartCat
MateCat
SDL Trados Studio 2019

Επιστροφή
Go to Top