Κλάδη Καλέντζη Δανάη (αρ. μητρώου: 362)


Διεύθυνση:

Οδός: Λιθακιά - Άγιος Σώστης
Αριθμός: 576
Πόλη: Ζάκυνθος
Τ.Κ.: 29100
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6988228735
Email: danai.kladi@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Γερμανική, Ελληνική, Αγγλική.

Γλώσσες-στόχος: Γερμανική, Ελληνική, Αγγλική.

Γλώσσες εργασίας διερμηνείας:

Γλώσσες-πηγή: Γερμανική, Ελληνική, Αγγλική.

Γλώσσες-στόχος: Γερμανική, Ελληνική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2018

Λογισμικό μετάφρασης:

Memsource
MateCat
SDL Trados Studio 2021

Επιστροφή

Kladi Kalentzi Danai (registration number: 362)


Διεύθυνση:

Street: Lithakia - Agios Sostis
Number: 576
City: Zakynthos
Postal Code: 29100
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6988228735
Email: danai.kladi@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: German, Greek, English.

Target Languages: German, Greek, English.

Interpreting Languages:

Source Languages: German, Greek, English.

Target Languages: German, Greek.

"My name is Danai Kladi Kalentzi and I am a certified translator. I have always enjoyed languages learning and exploring new cultures, since I am a billingual. My mother comes from Germany and my father from Greece, so I speak fluently both languages. After receiving my bachelor's degree in translation, I completed my internship at the Greek Embassy - Press and Communications Office and I have been working as a freelance translator ever since. I am always trying to advance my language and translation skills, that is why I have studied Italian, attended a seminar in legal terminology and translation, in subtitling and I also have received a SDL Trados Studio 2021 training. I provide interpreting, translation and language services in Greek, English and German as source as well as target languages, while my expertise lies in the economic-legal-technical translation, because of my academic background and my experience in working at an accountant office."

Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance
Sports, Recreation and Tourism

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2018

CAT Software:

Memsource
MateCat
SDL Trados Studio 2021

Επιστροφή
Go to Top