Σκλιά Χριστίνα (αρ. μητρώου: 37)


Διεύθυνση:

Πόλη: Θεσσαλονίκη
Τ.Κ.:
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 6948071959
Κινητό:
Email: christina_sklia@yahoo.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ιταλική, Ισπανική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική.


Εξειδικεύσεις:

Ιατρική και φαρμακευτική

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2005

Λογισμικό μετάφρασης:

Memsource
MultiTrans
SDL Trados 2007
SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDL Trados Studio 2017
Translation Workspace
XTM
SmartCat

Επιστροφή

Sklia Christina (registration number: 37)


Διεύθυνση:

City: Thessaloniki
Postal Code:
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 6948071959
Mobile:
Email: christina_sklia@yahoo.com
Translation Languages:

Source Languages: English, French, Italian, Spanish.

Target Languages: Greek.


Specialisations:

Medicine and Pharmacy

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2005

CAT Software:

Memsource
MultiTrans
SDL Trados 2007
SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDL Trados Studio 2017
Translation Workspace
XTM
SmartCat

Επιστροφή
Go to Top