Τσιφτελή Μαρία (αρ. μητρώου: 371)


Διεύθυνση:

Οδός: Έβδομη πάροδος Αλκίνοου
Αριθμός: 8
Πόλη: Κέρκυρα
Τ.Κ.: 49100
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 6980265406
Κινητό: 6980265406
Email: mariatsifteli1@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γερμανική, Αλβανική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Γερμανική, Αλβανική, Ελληνική.

Γλώσσες εργασίας διερμηνείας:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γερμανική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Γερμανική, Ελληνική.


Εξειδικεύσεις:

Ιατρική και φαρμακευτική
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Λογοτεχνία

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ., Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2018

Μεταπτυχιακό επιστήμη της μετάφραση, Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ., Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2020

Λογισμικό μετάφρασης:

MateCat

Επιστροφή

Tsifteli Maria (registration number: 371)


Διεύθυνση:

Street: Evdomi parodos Alkinoou
Number: 8
City: Corfu
Postal Code: 49100
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 6980265406
Mobile: 6980265406
Email: mariatsifteli1@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, German, Albanian, Greek.

Target Languages: English, German, Albanian, Greek.

Interpreting Languages:

Source Languages: English, German, Greek.

Target Languages: English, German, Greek.


Specialisations:

Medicine and Pharmacy
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance
Literature

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian university, 2018

Master Degree in Translation, DFLTI, Ionian university, 2020

CAT Software:

MateCat

Επιστροφή
Go to Top