Κουτουνίδου Ελένη (αρ. μητρώου: 373)


Διεύθυνση:

Πόλη: Θεσσαλονίκη
Τ.Κ.:
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6949074902
Email: elena_interpreter@hotmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γερμανική, Ισπανική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική, Ισπανική.

Γλώσσες εργασίας διερμηνείας:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Ισπανική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Πολιτική
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Θέματα περιβάλλοντος
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός
Μάρκετινγκ
Αισθητική και κοσμητολογία
Διαιτολογία

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2018

Μεταπτυχιακο στη Διερμηνεία Συνεδρίων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2022

Λογισμικό μετάφρασης:

MemoQ
Memsource
MateCat
SDL Trados Studio 2019

Επιστροφή

Koutounidou Eleni (registration number: 373)


Διεύθυνση:

City: Thessaloniki
Postal Code:
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6949074902
Email: elena_interpreter@hotmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, German, Spanish, Greek.

Target Languages: Greek, English, Spanish.

Interpreting Languages:

Source Languages: English, Spanish.

Target Languages: Greek, English.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Media and the Arts
Politics
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance
Environmental Matters
Sports, Recreation and Tourism
Marketing
Cosmetics and cosmetology
Dietology

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2018

Master in Conference Interpreting, School of English, AUTH, 2022

CAT Software:

MemoQ
Memsource
MateCat
SDL Trados Studio 2019

Επιστροφή
Go to Top